THIẾT KẾ TRANG TRÍ

Thiết kế trang trí là cách bài trí không gian sao cho hợp lý, ấn tượng tạo cảm giác thoải mái, thông thoáng, tạo nên sự ấn tượng, sự khác biệt so với các yếu tố trang trí thông thường.

Một số thiết kế do Xây Dựng Quân Đạt trực tiếp thực hiện: